Junio 2011

Hemos dedicado un fin de semana a un Encuentro de Acogida Cristiana con todos aquellos peregrinos que desean reflexionar sobre la espiritualidad de la peregrinación y hacer hospitalidad cristiana en cualquier camino de peregrinación europeo.
La Hna. Amaya y la Hna. Erika llevaron a cabo este primer contacto y encuentro en nombre de toda la Comunidad.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


La Comunidad está empeñada en diferentes trabajos pastorales relacionados con:

1.- Evangelización en el Camino de Santiago (la peregrinación) y

2.- Ecumenismo (unidad y comunión de nuestras relaciones personales y comunión entre las distintas confesiones cristianas)

Incluso sabiendo que estamos iniciando ya ha habido una respuesta positiva: se acercan a nuestra Comunidad personas de otras confesiones que quieren buscar a Dios en común.

(En la imagen, la Hna. Amaya traducida al húngaro por la Hna. Erika durante el encuentro)


El interés por el Camino y la acogida cristiana en Hungría nos ha impulsado a cuidar un trabajo conjunto de acercamiento, tanto a los peregrinos húngaros como a las rutas de peregrinación y crear la sintonía entre las personas interesadas en crear lazos de comunión con nosotras con posibles proyectos comunes para el futuro.

¿Qué ha supuesto para nuestra Comunidad este viaje?

Estrechar la fraternidad universal que nace por la condición de ser peregrinos en busca de Aquel que es nuestro origen y nuestra meta y promover actividades conjuntas.

A´Z, fueron las siglas de este I Encuentro en Hungría, que respondían, en húngaro, a Acogida Agustiniana en el Camino.

(En la imagen superior la Hna Erika conoció nuestra Comunidad en la acogida cristiana que realizamos en el albergue de Carrión de los Condes en el Camino de a Santiago)

El tema del fin de semana fue “Un solo corazón y una sola alma hacia Dios”.

Los pocos días que Compartimos veinticinco personas que participamos en ello los distribuimos entre oración, meditación sobre la Palabra de Dios y sobre la antropología y teología de la peregrinación, convivencia fraterna, peregrinación y puestas en común de las diversas experiencias de peregrinación existentes en Hungría.

Tras el Encuentro se tuvo clara conciencia de la necesidad de un proyecto común a largo plazo, de que algo nuevo había surgido entre los presentes y debía ser custodiado y discernido. Estamos ahora elaborando un pequeño proyecto de trabajo que la comunidad pueda acometer con las personas interesadas en este país.

Eucaristía


Esta iniciativa abre un modo nuevo de trabajar nuestra Comunidad por la fe en Europa; también un modo nuevo de acercamiento a la realidad europea ofreciendo aquello que nosotras poseemos como Don de Dios; al final es tan fuerte y vasto lo recibido que nos confirma en esta mutua donación que deseamos ir sembrando con nuestras actividades e <<itinerancias>>

para ver más fotos>>

Misszió Magyarországon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Közösségünk többféle pasztorációs munkát végez, ezek közül kettö a Camino de Santiago (Szt Jakab út) –hoz, tehát a zarándokláshoz kötödik, több másik pedig az ökumenét, az egységért való munkálkodást szolgálja, személyes kapcsolatainkban és a hit terén, konkrétan a különbözö keresztény felekezetek között. Bár a kezdeteknél tartunk, máris van pozitív visszajelzés: különféle felekezetekhez tartozó emberek közelednek hozzánk, akik velünk együtt akarják keresni Istent; és két növérünk is már a Szent Jakab úton végzett szolgálatunk révén lépett be közénk: egyikük magyar, ö már fogadalmas, másikuk német.

A zarándoklás és a keresztény vendégfogadás iránti érdeklödés Magyarországon arra indított bennünket, hogy kölcsönösen közelítsünk egymás felé, magyar zarándokokkal és a magyarországi zarándokutak építöivel. Egy csoportjukkal erös összhang alakult ki és körvonalazódik a jövöbeni együttmüködés lehetösége. Ezt jelentette KözösségÜnk számára két növérünk magyaroszági útja: megerösödött köztünk,az egyetemes testvéri szeretet; összeköt bennünket az, hogy zarándokok vagyunk, hogy Azt keressü, Aki a kezdet és a vég. Karizmánk gazdagságából fakad a vendégszeretet, az odafigyelés, a párbeszéd, a szolgálat, az imádság, a zene, az együttlét – mindez testvéri szeretetben, más nyelvekre, kultúrákra, kapcsolatokra nyitottan, hogy az Isten Szeretetét adjuk ennek a világnak, amely olyan nagyon éhezik rá.


Mi is volt az ÁZ? A kezdöbetük az elsö magyarországi hétvége nevéböl adódnak: Ágostonos Zarándokfogadás (az “Acogida Agustiniana en el Camino” magyar megfelelöje). A hétvége mottója “Egy szívvel-lélekkel Isten felé” volt, ami kiemeli a egységre való törekvésünket az Isten felé vezetö úton. Huszonöten voltunk együtt, és ezt a néhány napot imádsággal, a Szentírásról és a zarándoklás antropológiájáról való elmélkedéssel, együttléttel, zarándoklással és a különféle magyarországi zarándokutokon szerzett élmények megosztásával töltöttük.


A találkozó után világosan láttuk, hogy szükség van hosszú távú együttmüködésre; hogy valami új dolog született a résztvevök között, amit át kell gondolni és meg kell örizni. Most azon munkálkodunk, hogy kidolgozzuk azt a munkatervet, amit a Közösség vállalni tud és együttmüködésre felajánlhat az érdeklödök felé Magyarországon.

Ez a kezdeményezés új munka kezdetét jelenti Közösségünk számára Európa hitbeni megújulásáért; az európai valóság újfajta megközelítését azáltal, hogy felkínáljuk azt, amit Isten kegyelméböl kaptunk. Olyan sokat és jelentöset kaptunk, hogy bennünk is, bennük is megerösödött a vágy, hogy adjunk, hogy útjaink révén magot vessünk.

+ Photos>>


Conferencia en Budapest - marzo 2011

La Hna. Erika Mezosi en un momento de su intervención


La capilla se ambientó con un gran laberinto en el centro. Invitaba a caminar hacia la Palabra y la oración. La interioridad.
Los carteles muestran itinerarios de las peregrinaciones en Hungría.
Un momento del aparitivo.